ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - Δρομολόγια Shuttle Bus

Παρασκευή 20/5 & Σάββατο 21/5

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕC:
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 & 19:45

ΜΕC ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ:
09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30,  20:10 & 21:00


Κυριακή 22/5

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕC:
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 & 18:45

ΜΕC ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ:
09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:10 & 20:00