Πρωτόκολλο Covid 19

Η διοργανώτρια εταιρία RM International με υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας των εκθετών και επισκεπτών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου του ΕΟΔΥ το οποίο αφορά στη Διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

  • Οι επισκέπτες προσέρχονται κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.
  • Η διοργανώτρια εταιρεία και οι εκθέτες θα αποστείλουν ηλεκτρονικές προσκλήσεις σε επαγγελματίες του κλάδου για να επισκεφτούν την έκθεση, την οποία θα πρέπει να επιδείξουν στην είσοδο του εκθεσιακού κέντρου. Η πρόσκληση αυτή ισχύει αποκλειστικά για 1 άτομο, είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο.
  • Όσοι επαγγελματίες δεν έχουν στην κατοχή τους κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα, μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση δωρεάν συμπληρώνοντας επιτόπου πρόσκληση αφού επιδείξουν την επαγγελματική τους κάρτα ή τη σφραγίδα της επιχείρησής τους.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

  • Εντός των περιπτέρων των εκθετών ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεως που ισχύουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.( ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
  • Θα γίνεται μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών στην είσοδο και την έξοδο της έκθεσης.
  • Θα υπάρχει στην είσοδο σύστημα καταμέτρησης ατόμων.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και των εξοπλισμών.